Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:

Mezotearapinin gelişmiş uygulaması Akustic mezoterapi tedavisi dolaşım bozukluklarını tedavi ederken yüksek enerjili şok dalgalar sertleşmiş bağ dokusu elemanlarını parçalayarak selülit sorununu maksimum düzeyde daha kalıcı olarak tedavi edebilmektedir. Bu tedavi aynı zamanda akustik dalgaların ciltelastikiyetini arttırıcı ve sıkılaştırıcı etkileri sayesinde gevşeme ve alastikiyet kaybı sorunlarınada çözüm sunmaktadır.

Selülit dişilik hormonlarına bağlı olarak dolaşım sisteminde oluşan bozukluk sonucu ortaya çıkmaktadır. Kılcal atar damarlardaki dolaşım bozukluğuna bağlı olarak yağ hücrelerine iyi oksijen gitmez ve yağ hücreleri şişer. İyi oksijenlenme olmaması yağlar yakılamamakta ve bu yağ hücreleri şişmektedir. Ayrıca dişilik hormonlarının etkisiyle kılcal atar damarlar daralmakta duvarlarındaki kas yapısı gevşeyip damar aralığındaki sıvı doku aralığına sızmaktadır. Oysa sağlıklı bir lenf sistemi çöpçü görevi görür ve bu biriken sıvıyı atar. Ancak dişilik hormonu lenf sistemini yavaşlatıcı bir etkiye sahiptir. Bu etki doku aralığında sıvının birikmesine artan yağ hücresiyle beraber meşhur portakal kabuğunu oluşturmaktadır. İşte böylesi komplike sorunun çözümü yani selülit tedavisinin başarısı birden fazla nedenin ortadan kaldırılması ve birden fazla nedene direk müdahale edecek kombine bir tedavi yaklaşımıyla çözüme kavuşabilmektedir.

Bu nedenle diyebiliyoruz ki; selülite neden olan birden çok nedenin ortadan kaldırılmasını sağlayan etkin tedavi akustik mezoterapidir. Çünkü bu tedaviyle yalnız dolaşım sorunu ortadan kaldırılmakla kalmıyor büyümüş yağ hücrelerini küçültülebilmekte ve ayrıca fibroz septalar denilen sert bağ dokusu yapıları parçalanabilmektedir.

Klasik Mezoterapi

Klasik mezoterapi artık kompressörlü cihazların kullanımı ile ağrısız halde uygulanabilmektedir.

Mezoterapi kelime anlamıyla alan tedavisi anlamına gelen meso ile therapy sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. İlk olarak Fransada dr Pistor tarafından bulunmuş ve tıbbın hizmetine sokulmuştur. Bu gün tüm dünyada oldukça yaygın bir tedavi yöntemidir. Mezoterapinin bu kadar yaygın ve popüler olmasının temel nedenlerinin birisi selülit tedavisindeki başarısı ve bu konuda etkin tıbbi tedavi olmasıdır. Artık kompressörlü sistem kullanılarak çok seri enjeksiyonlar yapabilmek mümkün olduğundan mezoterapideki ağrı ve acı problemide ortadan kalkmış olduğundan ve ayrıca bölgesel zayıflama ve cilt gençleştirme tedavilerindeki başarısı nedeniyle ilgi çekmektedir. İlaveten bir diğer neden ise yan etkilerinin uzman ellerde minimumda olmasıdır. Aslında mezoterapi bu gün başta fransa olmak bir çok avrupa ülkesinde ağrı tedavisinde zayıflama estetik ve selülit tedavileri kadar yaygındır. örneğin Paris tıp fakültesinde yan etkisinin minimal derecede olması ve etkin tedavi gücü nedeniyle mezoterapi ilk adım ağrı tedavisidir. Ve selülit tedavisi ile bölgesel zayıflamada ilk akla gelen , ensık başvurulan yöntemdir. Bu gün Birleşik Amerikada, Avrupa ve tüm dünyada mezoterapi uygulanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Mezoterapinin en sık kullanıldığı alanlar şunlardır.

Selülit Tedavisi ve Bölgesel Zayıflama

Bölgesel Zayıflama

  • Göbek ve çevresi: Bu bölgede yağlanmalar hanımlardan daha fazla olarak erkeklerde rastlanır. Mezoterapi ve mezolipoliz oldukça etkilidir.
  • Gıdı bölgesi ve yanaklardaki aşırı yağlanmalar da mezoterapi ve mezolipolize iyi cevap verirler.
  • Basenler kalça bölgesi ve diz içindeki yağlanmalarda en sık mezoterapi uygulanan bölgelerdir. Ayrıca sırt bölgesi ve kol içleri yağlanmalarıda tedavilere iyi cevap vermektedir.
  • Cilt gençleştirme tedavileri veya mezolifting
  • Doğum kontrol hapı veya çeşitli nedenlerle östrojen veya progesteron hapları kullananlarda KORUYUCU MEZOTERAPİ: Bu ilaçlar yağlanma ve selülit oluşumuna neden olduğundan bu hallarde koruyucu amaçlı mezoterapi uygulanmaktadır.

Ağrı Tedavileri

Selülit ve Mezoterapi

Selülit özellikle ergenlik hamilelik ve menapozda başlayan hanımlarda yüzde doksana varabilen oranlarda görülebilen bir hastalıktır. Cildin sıkılmasıyla portakal kabuğu görünümü verir. Selülit oluşumunda en büyük neden ösrojen ve progesteron adlı dişilik hormonlarıdır. Bu hormonların etkileri ile çevre kapiller dolaşımı bozulmakta ayrıca cilt altında su ve tuz tutulmaktadır. Aslında selülit oluşumunda kapiller toplardamar, kapiller atardamar ve lenf sistemi olarak üç ayrı tip dolaşım bozukluğu söz konusudur.

Mezoterapide bu üç tip dolaşım bozukluğuna yönelik ilaç kombinasyonu ve ayrıca yağ metabolizmasını hızlandırıcı ilaçlarlarla kombine edilmektedir. Selülit oluşumunu şöyle özetleyebiliriz. Östrojen ve progesteron hormonları kapiller toplardamar duvarlarının kas yapısını bozar ve gevşetirki buda bu kapiller toplardamarlardan doku aralığına sıvı kaçışına neden olur.

Normalde cilt altı bölgelerdeki biriken sıvının toplayıcı sistemi olan lenf sistemide tembelleşmiş olduğundan bu sıvı birikimini atamaz ve ve bu bölgelerde sıvı birikimi artar. Yani atık sıvılar artar ve basınç oluşturur. Bu basınç oluşumu yağ hücrelerine bası yaparak onların metabolizmasını da olumsuz yönde etkiler. Zaten hormon etkileri ile daralmış olan kapiller atardamarların da yeterli oksijeni yağ hücrelerine sunamaması nedeniyle yağ hücrelerinin metabolizması iyice yavaşlar ve yağ hücreleri gittikçe şişerek meşhur portakal kabuğu görünümüne sebep olur. Bu karışık komplike bozukluk her bozukluğa ayrı ayrı müdahele edecek ilaçları lokal olarak yani mezoterapi yolu ile uygulamakla mümkün olabilir.

Mezoterapinin Neden Yan Etkisi Minimaldir Veya Çok Azdır

Nadiren oluşabilen allerjiler haricinde mezoterapinin uzman ellerde bir yan etkisi yoktur. Zira mezoterapide ilaçlar normal dozlarının çok altında dozlarda kullanılırlar. Yani kana emilip sistemik bir etki veya yan etki gösterecek dozda kullanılmazlar. Dolayısıyla kanda bir ilaç düzeyi oluşmaz. Zaten bu sebeple bir çok batılı ülkede mezoterapi yöntemi hiç ilaç kullanamayacak kadar karaciğer veya böbrek fonksiyonları bozuk hastaların dahi ağrı veya zayıflama tedavilerinde kaçınılmadan rahatça kullanılan yöntemdir.

Selülit, Bölgesel Zayıflama Ve Mezoterapi

Asıl adı hidrolipodistrofi olan ancak alışılageldiği gibi ancak yanlış olarak selülit denilenproblem veya hastalık öncelikle mikrolaşımsal bozukuklara bağlı olarak oluşur. Selülit oluşumu mekanizmasını daha iyi açıklayabilmek için cilt ve altının bazı anatomik özelliklerini gözden geçirmek gerekir. Cildin en üst tabakası epidermis adını alır ve 0. 2 mm den incedir. Epidermis altındaki katman dermis adını alır. Dermis katmanı ise 4 mm kalınlığında olup konnektif ağı oluşturur ve cildin yenilenmesi veya kırışmasından sorumu olan fibroblast adlı hücreler bu katmanda yer alırlar. Daha aşağıda ise yağ dokusunun yoğun olduğu cilt altı dokusu vardır.

Esasen bizim hidrolipodistrofi veya selülit dediğimiz problem veya hastalık bu cllt altı yağ dokusunun hastalığıdır. Kan sirkülasyon sistemi ve lenfatik atılım bir çok faktörlerle düzenlenir. Öncelikle yukarda bahsettiğimiz katmanların yıkanmasını sağlayan karışık bir damarsal ağ vardır. Bu karışık damarsal yapının başardığı yıkama sistemi iki önemli fonksiyona sahiptir. Metabolizmanın önemli gereksinimlerini sağlar ve vücut sıcaklığının düzenlenmesinden sorumludur.

Kan sirkülasyon sistemi ve lenfatik akımın düzenlenmesinde hormonal seviyenin rolü şudur. Progesteron ve folikülin hormonları arasındaki denge sıvı atılımı ve tutulumunu sağlamaktadır. Hormonal dengesizlik durumunda hücreler arası sıvı üretiminde önemli ölçüde dengesizlikler oluşur . Mikrolaşımsal yetmezlik ise yağ hücrelerinin normal işleyişini bozarak aşırı miktarda yağ oluşmasına yağ hücrelerinin büyümesine neden olur.

Hücreler arası aralıkta sıvı birikmesi ve yağ hücrelerindeki lipidler zorlu bir döngü başlatırlar ve birikmiş sıvı basıncı ve lenfatik sistem basıncı ile yağ hücrelerinde değişiklikler oluşur. Yağ hücreleri̇ aşırı yağ i̇çeri̇kleri̇ i̇le şi̇şerler ve adeta kilitli kalarak şişlikler oluşmasına neden olurlar. Bunun sonucunda selüli̇ti̇n meşhur portakal kabuğu görünümü ortaya çıkar. Bu ti̇pleri̇ tedavi̇leri̇n de selülit problemine ve dolaşım düzenlemesine yönelik mikroenjeksiyon tedavileri, mezoterapi, uygun ve etkin tedavidir. Zira burada üç ayrı tip dolaşımsal bozukluk söz konusudur ve bu karmaşık üç tip dolaşım bozukluğu ancak her birine ayrı ayrı yönelik ilaçların kombinasyonu ile mümkün olabilir. Ayrıca bu kombinasyona mezoterapi tedavilerinde uygun yağ yakımını hızlandırıcı ilaçlar ilave etmek gerekir. Akupuktur ve diyet düzenlemeleri, vakum fefleksoterapi tedavisi, ses ötesi dalgalar mezoterapiye yardımcı diğer tedavilerdir . Oksijen kapsülüda son yıllara bu konuda kullanılan etkili bir yardımcı yöntemdir.

Menapoz Dönemi Kilolarında Mezoterapi

Menapoz öncesi dönemde hormon üretiminin azalmasına paralel olarak vücutta bazı fizyolojik değişikler oluşur. Bu değişikliklerden birisi özellikle alt taraf kilolarıdır. Bu tipin kendine özgü farklı bir yapısı vardır. Öyle ki öncelikle bacak içlerinde yumuşak selülitler oluşmaya başlar. Bu döneme kadar böyle bir sorun yaşamamış hanımlar için bu oldukça yeni ve şaşırtıcı bir olaydır ve bundan çok rahatsız olurlar. Buna bir anlam veremezler.

Bu dönemde oluşan kiloların veya hidrolipodistrofilerin ikinci bir özelliği de karında göbek altında ikinci bir göbek oluşmasıdır. Gerçekte menapoz dönemine ait sıkıntılara ek olarak bu sağlık ve estetik problem can sıkıcıdır. Sağlık açısından bu dönemin önemli bir dezavantajı bu döneme kadar kalpteki koroner damarlarda aterosklerozu yani kireçlenmesini önleyen dişilik hormonlarının üretiminin iyice azalmış olmasıdır. Bu eksikliği dengelemek amacıyla genellikle düşük doz hormon tedavileri tavsiye edilir ayrıca al basması denilen baş bölgesi ateş basmaları, yüz kızarmaları sıkıntı hissi, uykusuzluk, şikayet edilen diğer sıkıntılardır.

Doğal östrojen içeren ada çayı da nispi fayda sağlamakla beraber yine düşük doz hormon preparatları sıklıkla jinekologların tavsiye ettiği yöntemdir. Akupunktur tedavisi bu dönemde yan etkisi olmadan oldukça rahatlatıcı etkileri olan tedavi yöntemidir. Yumuşak selülitlerin tedavilerinde ise mikro enjeksi̇yon tedavi̇leri̇ i̇le oldukça yüz güldürücü neticeler alınabilmektedir. Yine yumuşak selülitlerin tedavisinde elektrolifting, refleksoterapi vakum masajı yöntemlerini mikroenjeksiyon tedavisine yardımcı olarak kullanılabilir. Ayrıca bacak içleri ve bazen karında oluşan gevşemeler için sıkılaştırıcı mezoterapi uygulamak gerekiyor. Bu dönemin beslenme özelliklerinin başında yeterli protein almak gelir. Genellikle beyaz etler tercih edilmelidir.

Yağsız yoğurt veya süt mutlaka belli oranların altında olmamak kaydıyla alınmalıdır. Ancak fazla abartılırlarsa bu defada kolesterol açısından takip edilmelidirler. Bu dönemde dikkat edilmesi gereken diğer bir konu su alımının arttırılması tuz alımının azaltılmasıdır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et